Một số thay đổi về kiểm định bình chữa cháy cần nắm rõ


Bộ Công an đã phát hành Thông tư số 123/2021/TT-BCA về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 03:2021/BCA liên quan đến “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”. Quy chuẩn này đặt ra các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm các thiết bị PCCC. Điều này bao gồm số lượng bình mẫu cần lấy cho mỗi loại trong việc kiểm định bình chữa cháy.

Kiem-dinh-binh-chua-chay-3

1. Đối với bình chữa cháy xách tay

– Nếu số lượng trong lô phương tiện là ≤ 5000, thì cần lấy 18 mẫu.

– Nếu số lượng trong lô phương tiện là > 5000 và ≤ 50000, thì cần lấy 36 mẫu.

– Nếu số lượng trong lô phương tiện là > 50000, thì cần lấy 54 mẫu.

2. Đối với bình chữa cháy có bánh xe

– Nếu số lượng trong lô phương tiện là ≤ 1000, thì cần lấy 11 mẫu.

– Nếu số lượng trong lô phương tiện là > 1000 và ≤ 5000, thì cần lấy 22 mẫu.

– Nếu số lượng trong lô phương tiện là > 5000 và ≤ 10000, thì cần lấy 33 mẫu.

– Nếu số lượng trong lô phương tiện là > 10000, thì cần lấy 44 mẫu.

3. Đối với bình chữa cháy tự động kích hoạt – Bình bột loại treo

– Nếu số lượng trong lô phương tiện là ≤ 100, thì cần lấy 05 mẫu.

– Nếu số lượng trong lô phương tiện là > 100 và ≤ 1000, thì cần lấy 10 mẫu.

– Nếu số lượng trong lô phương tiện là > 1000 và ≤ 5000, thì cần lấy 15 mẫu.

– Nếu số lượng trong lô phương tiện là > 5000, thì cần lấy 20 mẫu.

Những điểm cần lưu ý

Khi tiến hành kiểm định theo QCVN03:2021/BCA, có một số điều cần chú ý:

– Cụ thể hóa số lượng mẫu cho từng loại bình chữa cháy.

– Bổ sung thử nghiệm chất chữa cháy để đảm bảo chất lượng.

– Thêm thử nghiệm độ bền chịu ăn mòn để đảm bảo chất lượng trong thời gian dài sử dụng.

Sau khi hoàn thành việc kiểm định và được cấp giấy chứng nhận, đơn vị kiểm định cần phối hợp với cơ quan cấp để dán tem kiểm định và lập biên bản. Điều này giúp bình chữa cháy được phép sử dụng một cách an toàn.